top of page
kazas-skabenes-5284 (1).jpg

UZTURĒSIM PĻAVAS DZĪVAS

Palīdzi mums nodrošināt to, ka nākamā paaudze pieredz un piedzīvo zaļāku, dzīvāku un mežonīgāku pļavu.

0,7%

Dabisko pļavu Latvijā

9

Brīvprātīgie

16

Brīvi dzīvnieki

1

Zeme, ko mums sargāt

Par Dzīvo
​pļavu

Mēs esam biedrība, kas dibināta, apvienojoties domubiedriem, kuriem ir svarīga ētiska attieksme pret visu dzīvo. Mēs palīdzam iepazīt dabu un dzīvniekus, lai rosinātu vēlmi saudzēt un atjaunot, tā uzlabojot arī cilvēku dzīves.

vanagi-4561.jpg

Turpmākie projekti

Dabas un dzīvnieku atbalstītu aktivitāšu ieviešana Latvijā, kas ir ētiskas un pamatotas pētījumos un praksē, apvienojot tās ar sabiedrības izglītošanu par dabas vērtībām un to saglabāšanas nepieciešamību.

kazas-pjera-beres-9672.jpg

KĀ VARI PALĪDZĒT?

Jūsu atbalsts palīdzēs mums sagādāt nepieciešamo dzīvnieku labsajūtai, atjaunot dabiskās pļavas un nodrošināt, lai dabas un dzīvnieku terapijas sesijas kļūtu pieejamākas iedzīvotājiem.

Ko darām

Dzīvā pļava dara, stāsta un māca, veicinot sabiedrības izpratni par to, kā humāna attieksme pret dzīvniekiem un dabu palīdz uzlabot cilvēku dzīves.  

Iepazīsti mūs

Reizēm veselai pļavai pietiek tikai ar pāris cilvēkiem, lai tā atdzīvotos. 

kazas-skabenes-5280.jpg

Projekti

bottom of page