top of page
431069961_1627411094672796_1896665929778924301_n.png
431310939_907791177744015_802972475739634168_n.png

Ceļā uz mieru

432754448_1077009186933756_5814555036292820477_n.jpg

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP finansētā atklāta projektu pieteikumu konkursa “Nevalstisko organizāciju pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” projekts

Nr. 2023.LV/NVO_UKR/19

"Projekts “Ceļā uz mieru” ir veltīts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir bijuši liecinieki traģiskiem notikumiem kara laikā un ir atraduši patvērumu Latvijā. Projekta mērķis ir piedāvāt Ukrainas civiliedzīvotājiem psiholoģisku atbalstu, lai palīdzētu pārvarēt traumas un stresa faktorus, kas saistīti ar militāro konfliktu un migrāciju. Projekts piedāvā dažādas terapijas un aktivitātes, lai atbalstītu Ukrainas civiliedzīvotāju emocionālo atveseļošanos un labklājību. Viena no terapijas formām ir mākslas terapija, kurā cilvēki var izteikt savas sajūtas un domas, izmantojot radošumu. Mākslas terapija palīdz apstrādāt traumās piedzīvotos notikumus un atgūt emocionālo stabilitāti. Līdzvērtīga ir arī smilšu spēles terapija, kas ir efektīva metode, lai strādātu ar emocionālām problēmām. Šajā terapijas veidā cilvēki var izveidot attēlus un stāstus, izmantojot smiltis un mazus objektus, kas palīdz izprast un risināt savas emocijas. Zirgu atbalstīta terapija ir vēl viens svarīgs aspekts projektā. Zirgi ir dzīvnieki, kuri var piedāvāt emocionālu atbalstu un veicināt cilvēku labklājību. Sesijas ar zirgiem un citiem dzīvniekiem palīdz cilvēkiem attīstīt uzticību, uzlabot komunikāciju un mācīties pārvarēt emocionālās problēmas. Nozīmīga loma projektā ir piešķirta dabas terapijai. Iepazīstot Latvijas dabu un piedaloties aktivitātēs dabā, cilvēki var mazināt stresu un uzlabot emocionālo labklājību. Pastaigas un izbraucieni pie pussavvaļas zirgiem un taurgovīm Latvijas skaistajās dabas vietās, ļauj cilvēkiem sajust mieru un harmoniju ar apkārtējo vidi. Darbības plānotas vairākās vietās Latvijā, tostarp Rīgā, Ķekavā, Baldones pagastā, Ķemeru Nacionālajā parkā un Jelgavas Pilssalā. Šīs vietas piedāvā dažādas iespējas terapijas sesijām un aktivitātēm, kas ļauj pielāgot terapiju individuāli katram cilvēkam. Projekts paredz palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem atgūt emocionālo stabilitāti un spēju labāk pārvaldīt savas emocijas, lai veiksmīgi integrētos jaunajā dzīvē Latvijā. Projekts sniedz arī iespēju izbaudīt Latvijas skaisto dabu un dzīvnieku klātbūtni, kas var kalpot kā terapeitiska pieredze emocionālās atveseļošanās procesā un palīdzēt iejusties Latvijā." #NVOatbalstaUkrainu

bottom of page