top of page
kazas-zirgi-ganaas-9752.jpg
logonordplus-1.jpeg

Nordplus projekts: uz neirodiverģenci vērstas dzīvnieku un dabas atbalstītas intervences

NANAI-mimer-kr-f-12.jpeg

Pamatinformācija par projektu: Uz neirodiverģenci vērstas dzīvnieku un dabas atbalstītas intervences

Oficiālais/administratīvais Nordplus projekta nosaukums: Dzīvnieku terapijas rokasgrāmata bērniem ar neiropsihiskiem traucējumiem

Projekta numurs: NPAD-2022/10048

Projekta periods: 01/2023 - 12/2023

Kopējais finansējums: 29 000,- eiro

MiMer centrs Zviedrijā, Dzīvā pļava Latvijā un Raudikko Oy Somijā ir saņēmuši Nordplus grantu, lai izveidotu ceļvedi zviedru, latviešu, somu un angļu valodā, kas palīdzētu neirodiverģentiem cilvēkiem pašiem, viņu ģimenēm, aprūpētājiem, pedagogiem, veselības aprūpes sniedzējiem. utt. Pētām, kā dzīvnieki un daba var būt daļa no atbalsta un izaugsmes iintervencēm vai arī sistēmas gan neirodiverģentiem bērniem, gan pieaugušajiem.

 

Šis ir pirmais solis mūsu plānos, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā ar neirodiverģentiem klientiem droši strādāt ar dzīvniekiem un dabu. Droši gan klientiem, gan arī dzīvniekiem. Tādā veidā, kas ir pēc iespējas izdevīgāks visiem iesaistītajiem.

 

Starp neirodiverģencei un traumām ir daudz kopīgā, ko mēs arī ņemsim vērā.

 

Rokasgrāmata dažādās valodās būs pieejama bez maksas. Mērķis ir padarīt ceļvedi pēc iespējas vieglāk saprotamu un orientējamu, nezaudējot pamatinformāciju.

 

Pētījumi norāda uz to, cik izdevīgs kontakts un mijiedarbība ar dzīvniekiem un dabu var būt neirodiverģentai populācijai (tāpat kā ikvienam cilvēkam), taču specifiski jautājumi, esamības veidi, saskarsmes veidi utt. šajā populācijā ir jāuztver nopietni. Ir jābūt arī zināšanām par neirodiverģences spektriem, lai radītu labvēlīgu un izaugsmi veicinošu mijiedarbību un tikšanās starp dzīvnieku un cilvēku. Kā pakalpojumu sniedzējiem mums ir jābūt gan zināšanām par neirodiverģenci, specifiskām zināšanām un pieredzei par dzīvnieku sugām, ar kurām strādājam. Mums ir arī jāsaprot mūsu darba ētika, piemēram, rīcības brīvība, izvēle un izteikšanās brīvība, lai atbalstītu visu iesaistīto personu labklājību un labturību.

 

Tas, kas citādi varētu būt ļoti noderīga intervence un/vai atbalsts, bez pienācīgām zināšanām un pieredzes var ātri atspēlēties un kaitēt gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.

 

Šajā projektā mēs iesaistām arī citas organizācijas, kā arī integrējam pieredzi un zināšanas no pārdzīvotās pieredzes ar neirodiverģenci un mūsu projekta grupā ir neirodiverģenti pārstāvji.

 

Ja jums ir interese, lūdzu, sazinieties ar jebkuru no mums. Un sekojiet mūsu FB lapai, lai iegūtu atjauninājumus un informāciju: https://www.facebook.com/NDF.ANAI/

 

Katarina no MiMer centra Zviedrijā, Selga un Laura no Dzīvā pļavas Latvijā un Marjut no Raudikko Oy Somijā

bottom of page