top of page
erasmus-mimer-hero.jpg

Zirgi terapijā un mācībās
Erasmus+ Baltijas jūras projekts

Erasmus+ maza mēroga partnerību projekts

"Zirgu atbalstīta mācīšanās un terapija"

Projekta Nr. 2022-1-LV01-KA210-ADU-000083997

 

Piešķirtais līdzfinansējums 30 000 eiro.

Piedalās Dzīvā pļava no Latvijas un MiMer Centre no Zviedrijas.

Pasaulē kopš 20. gadsimta vidus zirgi tiek izmantoti psihoterapijā un mācību procesa uzlabošanā cilvēkiem ar invaliditāti, mentālas veselības problēmām, kā arī lai risinātu sociālas problēmas. Ir pieejami kursi un ap mācības, kurās interesenti var apgūt zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas tādas prakses uzsākšanai. Latvijā šādas iespējas nav, tiek praktizēta reitterapija, kas izmanto zirga kustību labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību, izmantojot dzīvniekus kā trenažierus, tā vairāk ir

vērsta uz cilvēka fizisko spēju uzlabošanu, pastarpināti uzlabojot kognitīvās funkcijas un psihoemocionālo stāvokli. Šobrīd Latvijā reitterapijas speciālistu sagatavošana nenotiek. Valstī nepieciešams izveidot dzīvnieku terapijas centrus, kuru darbības metodes būtu zinātniskas un pierādāmas praksē, dzīvnieku izmantošana terapijā balstītos ētiskā attieksmē pret tiem. Šādos centros nākotnē būtu iespējams sagatavot speciālistus, lai pakalpojums būtu plaši pieejams Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Pieejamā izglītība citur pasaulē ne vienmēr ievēro terapijas dzīvnieku vajadzības, kā arī programmu autori bieži nevēlas savas mācību programmas ļaut pārveidot, mācību maksa parasti ir augsta, tās notiek svešvalodās. Projekts paredz sadarbību un zināšanu pārņemšanu no kvalificētiem Zviedrijas speciālistiem, kas piedāvā visaugstākajiem zinātnes un ētikas standartiem atbilstošu izglītību un kuri vēlas veidot tīklu ar citām Ziemeļu un Baltijas valstīm, pilnveidot savas mācību programmas ar jauniem virzieniem un iemaņām, veidojot piedāvājumus, kas papildinātu piedāvātās iespējas iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības un labsajūtas uzlabošanā, kas jo īpaši ir aktuāli Covid -19 pandēmijas un Ukrainas kara dēļ. Projekta laikā tiks apgūta Zviedrijas speciālistu mācību programma zirgu atbalstītās aktivitātēs, izskatītas

iespējas, kā ieviest līdzīgu praksi Latvijā, turpmākās sadarbības ietvaros arī citās Baltijas valstīs, radot iespējas iegūt izglītību valsts valodā. Pētīts, kā pielāgot mācību programmu cilvēkiem ar invaliditāti un veselības problēmām, lai šī iedzīvotāju grupa varētu apgūt iemaņas un kļūt par veiksmīgiem instruktoriem un pasniedzējiem dzīvnieku terapijas jomā, un iekļautos sabiedrības dzīvē. Tiks izskatīts, kā paralēli zirgu atbalstītas terapijas vai mācīšanās procesam izglītot sabiedrību par vides problēmām, īpaši akcentējot dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi klimata pārmaiņu novēršanā. Sugām bagātas ganības ir Eiropas nozīmes biotops, kurš atrodas uz izzušanas robežas, intensīvās lauksaimniecības ietekmē šādas teritorijas tiek iznīcinātas uzarot vai pārmežojas, jo to uzturēšana prasa ievērojamus līdzekļu un darbaspēka apjomus. Terapijas dzīvnieku ganāmpulki būtu nozīmīgs ieguldījums šādu teritoriju saglabāšanā un radītu ienākumu

gūšanas iespējas arī reģionos, kas atrodas tālu no valsts centrālajiem apgabaliem, radot jaunu

uzņēmējdarbības veidu, iesaistot cilvēkus ar ierobežotām iespējām vecuma, izglītības, materiālā stāvokļa un citu iemeslu dēļ.

erasmus-mimer6diena-9.jpg

"Zirgu atbalstīta mācīšanās un terapija"
Praktiskā daļa, 1. līmenis
2022. gada 11.-12. oktobris

Mācību 1. līmeņa praktiskajā daļā mēs pilnveidojam novērošanas mākslu un izpratni par zirga un cilvēka mijiedarbību sesijās.
Tas ir viens no pamatiem, lai kļūtu par kvalificētu jebkura zirgu atbalstīta pakalpojuma sniedzēju. 

Lai kļūtu par labu novērotāju, būtiski ir apzināties sevi un savus filtrus, caur kuriem uztveram apkārt notiekošo.

IMGP2987.JPG

"Zirgu atbalstīta mācīšanās un terapija"
Praktiskā daļa, 3. līmenis
2023. gada 9. – 10. maijs

Mācību 3. līmeņa praktiskajā daļā mēs iedziļināmies zirgu kognitīvajās spējās,  uztverē un neirobioloģijā, pētām arī to, kā zirgi komunicē (tīši vai netīši) ne tikai ar viegli pamanāmu uzvedību. Veicam salīdzinājumus ar cilvēkiem (un dažreiz suņiem un citiem dzīvniekiem), lai noskaidrotu, cik mēs esam līdzīgi kā zīdītāju sugas un ar ko mēs arī  atšķiramies.

Turpinām pilnveidot zirgu uzvedības novērošanas prasmes un mācāmies atpazīt citus veidus, kā zirgi sazinās.

Veicam praktiskus vingrinājumus, vērojot zirgus un mijiedarbojoties ar tiem, lai savienotu teoriju ar praksi.

erasmus-mimer1-44.jpg

Traumu jutīga zirgu atbalstīta apzinātības darbnīca
2022. gada 14. līdz 15. oktobris


 

Nedēļas nogales darbnīca dabā zirgu klātbūtnē.

Mācāmies kā strādāt traumu jutīgi vispirms ar sevi, lai vēlāk to ieviestu darbā ar klientiem.

Rūpes par sevi, resursu atrašana, klātesamība, sadarbība, tā ir tikai daļa no piedzīvotā.

Piedalīties darbnīcā tika uzaicināti arī kara bēgļi no Ukrainas, kas sniedza vērtīgu pieredzi darbā ar psiholoģiskām traumām, kuras izraisa karadarbība.

"Mēs, Katarina Lundgren un Ulla-Karin Rosell, MiMer centrā jūtamies ļoti pateicīgas par šo iespēju, kuru programma Erasmus+ finansiāli atbalsta, un  novērtējam mūsu Latvijas kolēģu uzaicinājumu ierasties un apmācīt viņus zirgu atbalstītās intervencēs."

serde2-5295.jpg

"Rewilding""
Praktiskā daļa
2023. gada 12 – 14. maijs

Mācību 2. līmeņa praktiskajā daļā mēs iedziļināmies zirgu kognitīvajās spējās,  uztverē un neirobioloģijā, pētām arī to, kā zirgi komunicē (tīši vai netīši) ne tikai ar viegli pamanāmu uzvedību. Veicam salīdzinājumus ar cilvēkiem (un dažreiz suņiem un citiem dzīvniekiem), lai noskaidrotu, cik mēs esam līdzīgi kā zīdītāju sugas un ar ko mēs arī  atšķiramies.

Turpinām pilnveidot zirgu uzvedības novērošanas prasmes un mācāmies atpazīt citus veidus, kā zirgi sazinās.

Veicam praktiskus vingrinājumus, vērojot zirgus un mijiedarbojoties ar tiem, lai savienotu teoriju ar praksi.

erasmus-mimer4diena-122.jpg

"Zirgu atbalstīta mācīšanās un terapija"
Praktiskā daļa, 2. līmenis
2022. gada 18.-19. oktobris

Mācību 2. līmeņa praktiskajā daļā mēs iedziļināmies zirgu kognitīvajās spējās,  uztverē un neirobioloģijā, pētām arī to, kā zirgi komunicē (tīši vai netīši) ne tikai ar viegli pamanāmu uzvedību. Veicam salīdzinājumus ar cilvēkiem (un dažreiz suņiem un citiem dzīvniekiem), lai noskaidrotu, cik mēs esam līdzīgi kā zīdītāju sugas un ar ko mēs arī  atšķiramies.

Turpinām pilnveidot zirgu uzvedības novērošanas prasmes un mācāmies atpazīt citus veidus, kā zirgi sazinās.

Veicam praktiskus vingrinājumus, vērojot zirgus un mijiedarbojoties ar tiem, lai savienotu teoriju ar praksi.

kazas-pjera-beres-9704.jpg

"Zirgu atbalstīta mācīšanās un terapija"
Praktiskā daļa, 4. līmenis
2023. gada 16.– 17. maijs

Mācību 2. līmeņa praktiskajā daļā mēs iedziļināmies zirgu kognitīvajās spējās,  uztverē un neirobioloģijā, pētām arī to, kā zirgi komunicē (tīši vai netīši) ne tikai ar viegli pamanāmu uzvedību. Veicam salīdzinājumus ar cilvēkiem (un dažreiz suņiem un citiem dzīvniekiem), lai noskaidrotu, cik mēs esam līdzīgi kā zīdītāju sugas un ar ko mēs arī  atšķiramies.

Turpinām pilnveidot zirgu uzvedības novērošanas prasmes un mācāmies atpazīt citus veidus, kā zirgi sazinās.

Veicam praktiskus vingrinājumus, vērojot zirgus un mijiedarbojoties ar tiem, lai savienotu teoriju ar praksi.

bottom of page