top of page
bars-8900_edited.jpg

PAR
DZĪVO PĻAVU

Kopā iemācīties dzīvot saudzīgāk un draudzīgāk

MISIJA &
​VĒSTURE
.

Biedrība Dzīvā pļava ir jauna organizācija, kas dibināta, apvienojoties domubiedriem, kuriem ir svarīga ētiska attieksme pret dzīvniekiem, pieradināto dzīvnieku turēšana sugai atbilstošos apstākļos un nepieciešamība pēc nevardarbīgas apmācības, kas brīva no sāpēm un piespiešanas, galvenā vērība šobrīd tiek veltīta zirgiem un kazām, kas ganāmpulkam pievienojās nesen.

Paralēli organizācija popularizē dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un dalās praktiskajā pieredzē, demonstrējot paņēmienus, kas ir pa spēkam ikvienam, kam rūp savvaļas daba. Šajā attīstības posmā Dzīvā pļava, turpina dibinātāju iesākto informal learning, publicējot sociālajos tīklos informāciju, kas balstās ikdienas dzīvē un sniedz vērtīgus padomus ikvienam, kurus interesē dzīvnieki,  humāna attieksme pret tiem un daba. 

 

Pēdējā laikā  interesentiem ir iespēja viesoties pie Dzīvās pļavas ganāmpulka, lai mācītos komunicēt ar dzīvniekiem, izmantojot pozitīvā pastiprinājuma metodi, doties relaksējošās pastaigās pa pļavām ar kazām, sajust mieru zirgu barā un vērot savus bērnus rotaļājamies kazu aplokā. 

Ir uzsākts darbs pie mācību programmas skolotājiem par dzīvās dabas iesaistīšanu mācību stundās un āra klases iespējām un paņēmieniem, kā mācīt bērnus dabā.

TIE ESAM
MĒS.

PARTNERI.

​Mēs meklējam sadarbības partnerus. Mēs ar jums leposimies un par jums runāsim labu. Dodiet ziņu, kā varam sadarboties!

nicety.png
bottom of page