top of page
bars-8891_edited_edited.jpg

KO MĒS
DARĀM

Mēs iedvesmojam cilvēkus un kopienas iekļaut dabu savā ikdienas dzīvē un aizstāvēt dabisko vidi, no kuras mēs visi esam atkarīgi.

PROGRAMMAS & PROJEKTI.

Ir uzsākts darbs pie mācību programmas skolotājiem par dzīvās dabas iesaistīšanu mācību stundās un āra klases iespējām un paņēmieniem, kā mācīt bērnus dabā.

Izglītība

Pētījumi dabaszinātnēs

Galvenā neformālās  mācīšanās mērķa grupa ir zirgu un citu mājdzīvnieku īpašnieki, kas vēlas atjaunot dabiskās pļavas, cilvēki, kam patīk dzīvnieki, bērnu vecāki, pedagogi. 

Apbruņojoties ar pamatzināšanām, jūs būsiet pārsteigti par to, ko pēc kāda laika varēsit identificēt savā dārzā vai vietējās zaļajās zonās. Un ir ļoti patīkami zināt sugas tām radībām, kuras jūs redzat katru dienu!

Biotopu aizsardzība

Ekosistēmas pakalpojumu un aprites ekonomikas attīstīšana un popularizēšana.

Riska grupas

Dabas un dzīvnieku aizsardzība, iesaistot jauniešus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, citas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. 

Dzīvnieku labklājība

Interesenti vēršas pie Dzīvās pļavas pēc padomiem un risinājumiem visdažādākajos jautājumos, gan kā iekārtot aplokus, lai dzīvnieki tajos varētu uzturēties brīvi  visu gadu, gan vaicājot par barošanu, nagu kopšanu, medicīnisko aprūpi, attārpošanu ar dabas līdzekļiem un citām praktiskām lietām. 

Ģimeņu atbalsts

Nākotnē mērķa grupa tiks paplašināta ar pieaugušajiem un bērniem, kas saņems pakalpojumu dzīvnieku atbalstītās aktivitātēs, mācībās un terapijā, un pieaugušajiem, kas vēlēsies apgūt mācību programmu un praktizēt to patstāvīgi savā praksē.

KĀ MĒS
TO REDZAM
.

serde2-5268.jpg

Rīkojamies

Palīdzam klusajiem, mazajiem, vienkāršajiem, tiem kas vienmēr bijuši blakus, bet drīz var vairs nebūt

bottom of page