top of page
augi-9256.jpg

KAS
MĒS ESAM

Nelielā lauku saimniecībā jau 20 gadus sekojam aktualitātēm dabas aizsardzībā, dzīvnieku labturības jautojumos, dzīvnieku atbalstītā terapijā un izglītībā

KOMANDAS
BIEDRI
.

Selga Dziļuma

Selga Dziļuma ir biologs, vairāk kā 20 gadus zirgu īpašniece nelielā lauku saimniecībā, kurā tiek atjaunotas dabiskās pļavas, 10 gadus hipoterapijas instruktore bērniem ar īpašām vajadzībām, uzsākusi mācības MiMer Equine Assisted Activities, Learning and Therapies kursā, lai pēc kursa pabeigšanas pielāgotu mācību programmu un apmācītu Latvijā citus interesentus, kas vēlas piedāvāt zirgu atbalstītas aktivitātes, mācības vai terapiju.

selga_edited.jpg
  • Facebook

Laura Sileniece

Laura Sileniece ir māksliniece, zirgu un kazu īpašniece, studējusi mākslas terapiju un dzīvnieku apmācību ar pozitīvo pastiprinājumu, arī uzsākusi mācības MiMe rMiMer Equine Assisted Activities, Learning and Therapies kursā,  lai pēc kursa sekmīgas pabeigšanas visos četros līmeņos piedalītos Dzīvās pļavas dzīvnieku terapijas programmās kā personāls un mācītu to citiem.

laura_edited.jpg
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page